Dzieła odzyskane

 • Breviarium Vratislaviense

  Nr karty: 62669

  Autor / Szkoła / Warsztat: Jan z Połańca
  Marcin z Oławy  

  Data powstania: 1415 

  Określenie zabytku: Rękopis 

 • Brewiarz

  Nr karty: 59839

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XV w. 

  Określenie zabytku: Manuskrypt 

 • Graduał raciborski (2 karty)

  Nr karty: 59841

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: XV w. 

  Określenie zabytku: Graduał 

 • Księga Jura Vicariorum

  Nr karty: 59843

  Autor / Szkoła / Warsztat: Poznań  

  Data powstania: XV w. materiały z XIII w. 

  Określenie zabytku: Księga 

 • Rękopisy i inkunabuły

  Nr karty: 59840

  Autor / Szkoła / Warsztat:  

  Data powstania: od 1501 r. 

  Określenie zabytku: Manuskrypt